Spilleavhengighet – pengespillenes mørke side

Gambling addictionDet er selvsagt ikke alt med pengespill som er positivt. Det er også negative sider med dette og det er nok av forfattere som har tatt for seg nettopp det. Spilleavhengighet er en alvorlig sykdom som ikke bare rammer enkeltindivider, men også familien og de nærmeste. Den spilleavhengige vil først spille bort sine egne penger, men så vil de fort begynne å låne penger av andre. Dermed får flere familiemedlemmer og de nærmeste problemer. Ofte tar det også lang tid før de andre oppdager at det er noe galt. Så ofte har den spilleavhengige lånt mye penger før noen andre begynner å ane uråd. I noen tilfeller klarer den spilleavhengige å ta opp lån fra flere banker før dette oppdages.

Så alvorlig har dette problemet vært at banker og andre har innført flere nye retningslinjer som ansvarliggjør banken og ikke minst, jobber for å hindre at spilleavhengige får tatt opp lån.

Dette har ført til nye utfordringer, noe som tas opp i flere artikler. Hvor snevre skal grensene være for å sikre at de spilleavhengige ikke får lånt for mye penger uten å hindre andre i å få lånt penger? Hvor mye skal man ta hensyn til spilleavhengige på bekostning av andre personer?

Denne problematikken er et hett tema i flere miljøer i både Norge og i utlandet. Norge er en av de landene som går lengst i kampen mot spilleavhengighet, etter at de har fjernet spilleautomater fra kjøpesentre og andre steder. I Norge har man også spillemonopol. Dette vil si i praksis at det kun er bedrifter som møter kriteriene satt ned av staten som får lov å drive med pengespill i Norge.

Et av kriteriene er arbeid mot spilleavhengighet og et annet er at de må støtte frivillig arbeid og sport. På denne måten sikrer staten at spilleselskapene også gir tilbake til samfunnet.

Dette er noe flere land har gått bort fra, men som Norge fremdeles holder fast på.